Polityka Prywatności

Sklepu Butik Szafeczka

I. Wprowadzenie.

Niniejsza Polityka Prywatności jest częścią zbioru zasad i dokumentów opisujących funkcjonowanie Sklepu Butik Szafeczka.

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana priorytetowo i stanowiła jeden z najważniejszych aspektów w działalności Sklepu Butiku Szafeczka (dalej: „Sklepu). Jako osoby obsługujące naszych klientów, czujemy szczególną odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez nas w związku z prowadzoną działalnością. Czujemy się również  zobowiązani do należytego informowania Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, co związane jest z treścią nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Z tego też względu, w niniejszym polityce informujemy o podstawach prawnych przetwarzania  danych osobowych, sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach przysługującym osobom i podmiotom, których te dane dotyczą.

Polityka Prywatności udostępniona jest Użytkownikowi za pośrednictwem Sklepu Butik Szafeczka, co zapewnia Użytkownikowi możliwość zapoznania się z nią tuż po odwiedzeniu strony Sklepu oraz przez fakultatywnym (dobrowolnym) wypełnieniem Formularza Zamówień, Formularza Kontaktowego lub Formularza Zapisu na Newsletter, w których Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe.

Dane Klientów, dane osób korzystających z Formularza Kontaktowego oraz dane osób zapisanych na Newsletter, w celu ich rozdzielenia, gromadzone są w odrębnych i niezależnych od siebie zbiorach.

Polityka Prywatności udostępniana jest nieodpłatnie, w formie która umożliwia jej pobranie, utrwalenie, zapisanie oraz wydrukowanie.

Sposób funkcjonowania Sklepu, składania zamówień, ich realizacji oraz praw przysługujących Klientowi zawarto w odrębnym Regulaminie Sklepu dostępnym na stronie https://butikszafeczka.pl/content/72-regulamin

Niniejsza Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikom zgodnie z Regulaminem Sklepu oraz przepisami prawa.

Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek zamieszczony w Regulaminie Sklepu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności, (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), który służy do zwiększenia bezpieczeństwa danych, a w tym w procesie autoryzacji (logowania) do Sklepu.

II. Postanowienia ogólne.

1. Co to są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe są to informacje o indywidualnie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej/podmiocie.

Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność wykonywana na danych osobowych. Nie ma znaczenia, czy czynności te dokonywane są w sposób zautomatyzowany czy też nie. Przetwarzaniem danych osobowych będzie więc, m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, modyfikowanie, porządkowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, usuwanie lub niszczenie.

Sklep Butik Szafeczka  przetwarza dane osobowe Użytkowników w różnych celach. W zależności od celu przetwarzania, zastosowanie mogą mieć inne podstawy prawne oraz różne sposoby zbierania, gromadzenia, wykorzystywania, ujawniania i usuwania danych osobowych. Mogą zaistnieć również sytuacje warunkujące okresy przechowywania danych.

2. Kogo i kiedy dotyczy niniejsza Polityka Prywatności?

Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się do wszystkich przypadków, w których Sklep staje się administratorem danych osobowych i ma możliwość przetwarzania tych danych. W szczególności dotyczy to Użytkowników, którzy sami i dobrowolnie przekazali swoje dane osobowe (art. 13 RODO) oraz Użytkowników, których dane zostały pozyskane z innych źródeł (art. 14 RODO).

Administratorem takich danych we wszystkich przypadkach jest: FHUT EUROTRANS Joanna Koblańska z siedzibą Wiewiórka 32, 39-209 Zasów wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o nadanych numerach NIP: 872-209-35-12 i REGON: 180232819, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: sklep@butikszafeczka.pl. Jednocześnie informujemy, że przechowywanie danych odbywa się  na zabezpieczonych serwerach.

III. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odwiedzających stronę Sklepu lub korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

1. Dane ogólne.

Wszyscy Użytkownicy odwiedzający strony prowadzone przez Sklep lub korzystający z usług świadczonych przez Sklep, mają pełną kontrolę nad tym, jakie dane osobowe są nam przekazywane. Sklep stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ogranicza zbieranie i wykorzystywane danych o Użytkownikach do niezbędnego minimum, które jest jednak wymagane do świadczenia usług na odpowiednim poziomie.

2. Pliki cookies.

Sklep w ramach swojej działalności internetowej może automatycznie zbierać dane osobowe za pośrednictwem plików cookies (ciasteczek), które znajdują się na naszych stronach.

Cookies są to małe pliki tekstowe, wykorzystywane na większości stron internetowych, które automatycznie zapisują się na urządzeniu Użytkownika, w trakcie korzystania i przeglądania stron. Pliki te mogą mieć różne zastosowanie, a w tym mogą ułatwiać korzystanie z danej witryny lub być niezbędne do korzystania z zasobów witryny albo potwierdzać, że Użytkownik widział określone treści.

Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia i zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Sklep lub innych zewnętrznych dostawców. W tym celu Użytkownik powinien zmienić swoje preferencje i ustawienia w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce internetowej. Administrator informuje przy tym, że odrzucenie plików cookies może spowodować, że niektóre funkcje mogą być niedostępne lub działać nieprawidłowo. Może to również spowodować brak możliwości korzystania ze stron Sklepu.

Sklep wykorzystuje pliki cookies, które są niezbędne do prawidłowego działania stron m.in. do:

- Utrzymania i zapisania danego stanu sesji Użytkownika;

- Utrzymania autoryzacji z wykorzystaniem opcji logowania do Konta Klienta (https://butikszafeczka.pl/logowanie?back=my-account);

- Udostępnienia możliwości anonimowego zalogowania się Klienta;

- Zapisania informacji niezbędnych do poprawnego działania Koszyka internetowego w przypadku zakupów na stronie Sklepu.

Sklep wykorzystuje pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania stron ale które mogą ułatwić korzystanie z nich, a w tym:

- zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;

- przywrócenie sesji Klienta;

- zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii produktu;

- dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;

- przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania;

- utrzymania w czasie sesji kategorii i parametrów sortowania.

Sklep korzysta również z usług podmiotów trzecich, których lista nie jest stała i może ulegać zmianie. Podmioty te mogą wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:

- monitorowania zachowania Użytkowników na stronach, a w tym odwiedzanych stron produktów ;

- monitorowania ruchu na stronach;

- zbieranie anonimowych i zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i pozwolą nam na doskonalenie naszych Produktów;

- ustalanie liczby anonimowych Użytkowników naszych stron WWW;

- kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną kategorie Produktów;

- badanie zapisów na Newsletter i innych ewentualnych list;

- integracja z portalami społecznościowymi;

- płatności online (internetowych).

Do podmiotów które mogą wykorzystywać własne pliki cookies w dacie sporządzenia niniejszej Polityki zaliczamy:

- Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);

- Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com);

- Instagram (więcej informacji na stronie: www.instagram.com);

- Paypal (więcej informacji na stronie:  www.paypal.com/pl);

- PayU (więcej informacji na stronie: www.payu.pl).

3. Logi Serwera.

Informujemy, że Administrator zbiera informacje dotyczące korzystania ze Sklepu przez jego Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te są wykorzystywane są do diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Ponadto adres IP jest wykorzystywany przez nas w celach statystycznych a w tym do gromadzenia i analizowania danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie-kraju, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie takich danych może być sporządzany raport zbiorczy, stanowiący ogólne zestawienia statystyczne, które może podlegać ujawniane osobom trzecim. Zestawienie takie obejmuje tylko ogólne informacje o oglądalności Sklepu i nie zawiera żadnych danych pozwalających na zidentyfikowania Użytkownika.

Jednocześnie zastrzegamy, że na podstawie obowiązującego prawa, możemy zostać zobowiązani do ujawnienia i przekazania danych dotyczących numeru IP danego Użytkownika. Następuje to tylko na wyraźne żądanie uprawnionych organów państwowych i tylko w granicach prawa.

4. Automatyczne gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.

Informujemy, że Administrator może gromadzić i przetwarzać dane w sposób automatyczny (w tym w celu i formie profilowania). Nie będzie to jednak w żaden sposób wpływać na sytuację Użytkownika i nie będzie wywoływać skutków prawnych.

Na potrzeby profilowania nie przetwarzamy jednak żadnych danych wrażliwych. Są to dane, które z zasady podlegają pseudonimizacji lub zostały przez nas zagregowane. Jeżeli nie jest możliwe dokonanie profilowania na danych podlegających pseudonimizacji lub zagregowaniu, wykorzystywany jest adres e-mail, IP lub cookies. Profilowanie dokonywane jest tylko w celach analizy, prognozy oraz określenia zainteresowań osób korzystających z usług Sklepu, a także w celach marketingowych polegających na dopasowaniu ofert marketingowych do preferencji Użytkowników.

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Korzystanie ze stron Sklepu może wiązać się z różnymi podstawami prawnymi dotyczącymi przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Jest to zależne od kategorii przetwarzanych danych osobowych oraz celu tego przetwarzania.

W przypadku osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy ich dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy, produktów-usług, lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

W przypadku osób, które korzystają z naszego Sklepu internetowego i wypełniają w tym celu Formularz Zamówienia, Formularz zapisu na Newslatter lub inne listy albo Formularz Kontaktowy lub Rejestracyjny, ich dane przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy, kontaktu, świadczenia lub dostarczenia zamówionej usługi;

Przetwarzania danych osobowych mogą od nas wymagać również przepisy prawa podatkowego dla celów podatkowych i księgowych.

IV. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników kontaktujących się z własnej woli ze Sklepem w celu uzyskania informacji o produktach lub usługach, wyrażenia własnego zdania na temat produktów lub usług Sklepu.

1. Dane ogólne.

Administrator od Użytkowników, którzy skontaktowali się ze Sklepem z własnej woli w celu uzyskania informacji o produktach lub usługach albo w celu wyrażenia własnego zdania na temat produktów lub usług, może zbierać dane osobowe w postaci: imienia, adresu e-mail oraz telefonu.

Do zbierania danych dochodzi w szczególności w chwili przesłania do nas wiadomości e-mail za pośrednictwem Formularzy Kontaktowych, które posiadają udostępnione i wymagane powyższe pola. Do skutecznego przesłania wiadomości wymagane jest zaznaczenie pola potwierdzającego wyrażenie zgody na przetwarzanie danych oraz przeczytanie niniejszej Polityki Prywatności.

Za pośrednictwem powyższych Formularzy Użytkownik może przesłać również dowolną treść i informacje. Sklep nie zbiera i nie wymaga przesyłania danych wrażliwych dlatego też prosi się Użytkowników o nie przesyłanie informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej. W przypadku dobrowolnego przesłania takich informacji, zostanie to  uznane za wyraźną zgodę na zbieranie, wykorzystywanie i przetwarzanie takich informacji w sposób określony w niniejszej Polityce lub odrębnym dokumencie.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Przesyłane w powyższy sposób dane osobowe zbierane są w oparciu o zgodę wyrażoną przez Użytkownika, który z własnej woli przesłał wiadomość lub żądanie. Przesłane dane możemy również przetwarzać na podstawie usprawiedliwionego celu Administratora.

V. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników będących Klientami Sklepu i potencjalnych Klientów.

1. Dane ogólne.

Administrator przetwarza dane osobowe swoich Klientów i Użytkowników będących potencjalnymi Klientami.

Za osoby będące potencjalnymi Klientami uważa się osoby, które skorzystały z zapisu na Newsletter lub inne listy.

Zapis na Newsletter wymaga podania adresu e-mail i ewentualnie innych opcjonalnych danych. Dane te są pozyskiwane w celu przesyłania informacji o nowościach występujących w Sklepie, promocjach i innych informacjach handlowych.

Zbierane dane są przetwarzane w systemie, bazach danych i na serwerach informatycznych, którymi posługuje się Sklep. Dane osobowe są przetwarzane na te potrzeby obejmują m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, daty urodzenia, adres IP oraz dane adresowe. W przypadku Klientów, którzy dokonali opłacenia za zakupione produkty, przetwarzane są również dane dotyczące płatności, a w szczególności nr rachunku bankowego z jakiego doszło do zapłaty. Podanie wymaganych danych w Formularzu Zamówienia jest dobrowolne, jednakże ich brak spowoduje brak możliwości złożenia i realizacji Zamówienia. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość realizacji Zamówienia.

Klient składając Zamówienie może dokonać jednoczesnej Rejestracji Konta poprzez podanie Hasła oraz daty urodzenia. Rejestracja konta nie jest obowiązkowa a podanie tych danych jest opcjonalne i nie wpływa na możliwość złożenia i realizacji Zamówienia.

Klient ma również prawo do złożenia Zamówienia telefonicznie. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do podania imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu oraz danych adresowych. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do złożenia i realizacji Zamówienia. W takim przypadku dane te są wprowadzane do systemów elektronicznych przez pracowników Sklepu i przetwarzane na tych samych zasadach jak dane osób korzystający z Formularza Zamówień.

Dane osobowe Klientów i potencjalnych Klientów mogą być ujawnione stałym współpracownikom Sklepu stanowiącym jego siłę handlową i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności handlowej i marketingowej.

Do Klientów i potencjalnych Klientów maja zastosowanie informacje dotyczące plików cookie i logów serwerowych oraz automatycznego gromadzenia i przetwarzania danych osobowych  opisane w Dziale III niniejszej Polityki.

Dostęp do zarządzania subskrypcją jest udzielany jedynie Użytkownikom, którzy wcześniej dokonali skutecznego zapisu na Newslatter lub inne listy i poprzez przesłany im drogą e-mail link. Stosowane zabezpieczenia powodują brak dostępu do tej strony osobom nieuprawnionym.

2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, podmiotów będących naszymi Klientami opiera się na:

- usprawiedliwionym interesie Sklepu  jako administratora danych polegającym w szczególności na tworzeniu bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Klientów;

- zgody (w tym zgody na e-mail marketing poprzez zapis na listę Newslettera lub inne listy);

- wykonania zawartej umowy;

- obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego i przepisów dotyczących księgowości-rachunkowości).

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych będących potencjalnymi Klientami opiera się na:

- usprawiedliwionym interesie Sklepu jako administratora danych polegającym w szczególności na tworzeniu bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych;

- zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing poprzez zapis na listę Newslettera lub inne listy).

VI. Czas przetwarzania danych.

Dane Użytkowników niezalogowanych i jedynie odwiedzających stronę Sklepu, którzy nie dokonali zamówienia, rejestracji lub innego przekazania swoich danych osobowych, przetwarzamy przez okres istnienia plików cookies zapisanych na urządzeniu Użytkownika. W pozostałych przypadkach okres przez jaki przetwarzamy dane osobowe Użytkowników jest ścisłe powiązany z podstawą prawną stanowiącą przesłankę przetwarzania danych osobowych przez Sklep.

Stosownie do powyższego informujemy, że:

- w przypadku, gdy Sklep przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;

- w przypadku, gdy Sklep przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu.

- w przypadku, gdy Sklep przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa podatkowego lub przepisy dotyczące księgowości-rachunkowości, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te odrębne przepisy. Okres ten może zostać wydłużony w przypadku wniesienia przez Użytkownika, w trakcie przetwarzania jego danych osobowych, zarzutów prawnych, aż do czasu zakończenia postępowania i rozstrzygnięcia zarzutów.

VII. Przekazywanie i udostępnianie danych.

1. Dane ogólne.

Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż tym z którymi Sklep nawiązał stałą współprace oraz związał się odrębnymi umowami. Każda z firm, będących kontrahentami Sklepu została wybrana z należytą starannością pod kątem posiadanego zaufania na rynku, posługiwania się bezpiecznymi protokołami i dających rękojmię ochrony danych, ich poufności oraz bezpieczeństwa.

2. Przekazywanie danych.

- W celu realizacji zamówienia dane teleadresowe Klienta są powierzane następującym kategoriom odbiorców:

• Poczcie Polskiej;

• Firmom kurierskim realizującym usługi Dostawy na terenie Polski jaki i poza jej granicami.

Przekazanie danych odbywa się tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usługi polegającej na dostarczeniu przesyłki z zamówionym Produktem.

- W celu realizacji płatności dane Klienta są powierzane następującym kategoriom odbiorców:

• Procesorom płatniczym udostępniającym usługi płatności online;

• Bankom, w których prowadzone są rachunki bankowe Sklepu.

Przekazanie danych odbywa się w sposób automatyczny i tylko w zakresie niezbędnym do wykonania usługi pośrednictwa płatności. Zastrzegamy jednak, że podmioty te mogą żądać od Klienta dodatkowych danych, celem realizacji usługi i na zasadach określonych w ich dokumentach.

- W celu obsługi serwerów Sklepu, dane Użytkowników są powierzane właścicielowi zasobów serwerowych świadczącemu usługi hostingowe Sklepu.

- W celu obsługi podatkowej i księgowej-rachunkowej Sklepu, dane Klientów i kontrahentów są powierzane lub mogą być udostępnione doradcom podatkowym, doradcom prawnym lub biegłym.

- W celach promocyjnych i handlowych raporty zbiorcze, stanowiące ogólne zestawienia statystyczne i nie dające możliwości zidentyfikowania Użytkowników, mogą być udostępniane podmiotom świadczącym usługi marketingowe lub sprzedażowe na rzez Sklepu.

- W celach obsługi technicznej poszczególne dane mogą zostać ujawnione firmom lub osobom świadczącym usługi w zakresie dostarczenia  oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Sklep, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy.

- W celu wypełnienia obowiązków nałożonych przez poszczególne przepisy prawa, możemy udostępnić dane osobowe Użytkowników organom państwowym,  a w szczególności jednostkom organizacyjnym Policji, Prokuratury, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej lub innym, którzy posiadają odpowiednie umocowanie prawne. Udostępnianie danych odbywa się tylko na wyraźne żądanie powyższych organów i tylko w granicach prawa.

3. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Na dzień publikacji niniejszej Polityki Prywatności nie są udostępniane żadne dane Użytkowników na rzecz państw trzecich, a w tym państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) i państw, w których nie obowiązują przepisy określające szczególną ochronę danych osobowych. Nie jest jednak wykluczone przekazywanie danych do takich państw w przyszłości. W przypadku podjęcia takiej decyzji zostaną podjęte wszelkiego rodzaju działania techniczne i prawne aby przekazywanie danych odbywało się zgodnie z wymogami prawa krajowego i europejskiego.

VIII. Prawa Użytkownika.

1. Dane ogólne.

Użytkownicy zgodnie z obowiązującym prawem mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a Sklep jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw.

W przypadku wszelkich pytań i próśb (żądań) dotyczących zakresu i realizacji praw, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: sklep@butikszafeczka.pl. O ile realizacji poszczególnych uprawnień nie odbywa się w sposób automatyczny, zastrzegamy sobie prawo zweryfikowania tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

2. Dostęp do danych osobowych.

Wszyscy Użytkownicy mają prawo dostępu do danych, które Sklep przechowuje jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie wiadomości e-maila na adres: sklep@butikszafeczka.pl

Klienci Sklepu, którzy nie dokonali rejestracji i nie posiadają swojego Konta na stronie Sklepu, mają dostęp do danych poprzez udostępnioną stronę „Śledzenie zamówień”. Dostęp jest udzielany po podaniu nr zamówienia oraz adresu e-mail jaki wykorzystano w procesie składania zamówienia.

Klienci, którzy wraz ze złożeniem zamówienia dokonali rejestracji i na stronie Sklepu posiadają własne Konto, mają dostęp do danych po zalogowaniu się na stronie Sklepu.

Potencjalni Klienci mają dostęp do swoich danych poprzez indywidualną stronę i po uprzednim otrzymaniu drogą e-mail stosownego linku.

3. Zmiana danych osobowych.

Klienci, którzy wraz ze złożeniem zamówienia dokonali rejestracji i na stronie Sklepu i posiadają własne Konto, mają możliwość zmiany lub aktualizacji swoich danych po zalogowaniu się na stronie Sklepu.

Potencjalni Klienci mają możliwość zmiany i aktualizacji swoich danych poprzez indywidualną stronę i po uprzednim otrzymaniu drogą e-mail stosownego linku.

W przypadku problemów technicznych lub innej sytuacji zmiany i aktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza Sklep, można dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-maila na adres: sklep@butikszafeczka.pl

4. Wycofanie zgody.

W przypadku przetwarzania przez Sklep danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownicy mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i staramy się umożliwić wycofanie zgody w tak łatwy sposób jak tylko to możliwe. W przypadku problemów z wycofaniem zgody można tego dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-maila na adres: sklep@butikszafeczka.pl

Klienci, którzy wraz ze złożeniem zamówienia dokonali rejestracji i na stronie Sklepu posiadają własne Konto, mają również możliwość wycofania zgody na przetwarzanie ich danych poprzez własne Konto.

Potencjalni Klienci mają możliwość wycofania zgody poprzez indywidualną stronę i po uprzednim otrzymaniu drogą e-mail stosownego linku.

Cofniecie danej zgody nie pozbawia Użytkownika prawa do wyrażenia takiej zgody w terminie późniejszym. Z uwagi na rozdzielenie poszczególnych zbiorów koniecznym jest odrębne cofniecie zgody na przetwarzanie danych Klientów oraz osób zapisanych na Newsletter.

Cofnięcie zgody wywołuje skutki dopiero od momentu wycofania zgody i nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej wycofaniem. Podstawa prawna: art. 7 RODO.

Cofniecie zgody na otrzymywanie wiadomości e-mail oraz otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących naszych towarów, będzie równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym profilowanie w tych celach. Podstawa prawna: art. 21 RODO

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

- przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych lub badania satysfakcji, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła;

- dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Sklep, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

6. Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych.

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać wiadomości e-maila na adres: sklep@butikszafeczka.pl

Klienci, którzy wraz ze złożeniem zamówienia dokonali rejestracji i na stronie Sklepu posiadają własne Konto, mają również możliwość usunięcia swoich danych poprzez własne Konto. W przypadku takiej możliwości i skorzystania z opcji usunięcia danych, zostanie to potraktowane jako żądanie usunięcia danych.

Jednocześnie informujemy wszystkich Użytkowników, że usunięcie danych teleadresowych ze zrealizowanego zamówienia i wystawionego dokumentu sprzedaży nie jest możliwe. Podstawa prawna: art. 17 RODO. Nie dotyczy to danych przetwarzanych w systemie informatycznym Sklepu.

7. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi.

W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności,  skargi, a także sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, można kierować drogą e-mail przesyłając je na adres  sklep@butikszafeczka.pl lub pisemnie przesyłając je na adres Butik Szafeczka Joanna Koblańska ul. Księdza Nosala 10, 39-200 Dębica. Dane zbierane w trakcie takiej korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie do udzielenia odpowiedzi. W przypadku uznania korespondencji za zakończoną, dane te zostaną niezwłocznie zniszczone.

Możliwym jest również kontakt za pośrednictwem Formularzy Kontaktowych udostępnionych na stronie www.butikszafeczka.pl.

Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi.

IX. Postanowienia końcowe.

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany lub uzupełnień w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Sklepu.

Wszystkie żądania dotyczące wglądu, poprawiania, usuwania (o ile Użytkownik nie będzie miał prawa do samodzielnego i automatycznego wykonania takich czynności), prawa do wniesienia sprzeciwu lub przeniesienia danych  wykonywane będą niezwłocznie i w normalnych godzinach pracy. W wyjątkowych sytuacjach, gdy z powodów technicznych lub osobowych, czas reakcji będzie mógł przekroczyć 72 godzin normalnej pracy Sklepu, Administrator zobowiązuje się zawiadomić Użytkownika o tym fakcie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 29 grudnia 2022 roku.