…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

(Imię i nazwisko oraz adres konsumenta)

……………………….., dn. ………………………roku

Butik Szafeczka

Halina Mikrut

ul. Księdza Nosala 10,

39-200 Dębica

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 z późn. zm. ) odstępuję od umowy

nr ……………………………………………
          (proszę wpisać nr zamówienia)

zawartej dnia ………………………………
                                                   (data zakupu)

dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………………………………………………….……………………
                                                                         (proszę wskazać towar lub usługę zgodnie z zamówieniem)

który to towar odebrałem/am w dniu…………………………………………………………………………
                                                                        (proszę wskazać datę odbioru towaru od kuriera, listonosza lub paczkomatu)

Jednocześnie wnoszę o:

[ ]* zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłem przy dokonaniu zapłaty wynagrodzenia.

[ ]* zwrot płatności na następujący numer rachunku bankowego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Proszę wybrać jedną z opcji

……………………………………………………………………
                                     (podpis konsumenta)

Wzór Formularza odstąpienia od umowy Butik Szafeczka Odzież damska i dziecięca | Dębica, Rzeszów, Krosno

Uwaga:

Drogi Kliencie zanim postanowisz odstąpić od umowy zawartej na odległość, zapoznaj się ponownie z regulaminem oraz polityką prywatności. Skorzystanie z powyższego wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe i stanowi jedynie przykład pisma, które może ułatwić formułowanie jego treści, a nam odnalezienie i potwierdzenie zamówienia.

Przed odstąpieniem od umowy zachęcamy również do kontaktu z naszym sklepem. Od początku jego powstania stoimy na stanowisku, że dobre relacje z klientami to podstawa, a każdy problem można rozwiązać polubownie.

Zachęcamy również do odwiedzenia jednego z naszych oddziałów w Dębicy, Rzeszowie lub Krośnie. Więcej informacji znajdziesz na stronie Kontaktu.

Privacy Policy Settings